Powierzchnia

920.00 m2

Rynek

Wtórny

945 000

pln

1 027

pln/m2

920m2 Rembertów – działka budowlana

Warszawa,

ul. Ignacego Paderewskiego,

Rembertów Stary Rembertów

Mamy przyjemność przedstawić Państwu działkę w bardzo dobrej lokalizacji warszawskiego Rembertowa.

Nieruchomość to gotowa do inwestycji niezabudowana działka w drugiej linii przy jednej z głównych ulic Rembertowa.
Niewątpliwa zaletą jest lokalizacja, jak również stan działki – ogrodzona, uprzątnięta, niezadrzewiona – gotowa do rozpoczęcia inwestycji bez dodatkowych działań w tym zakresie.
Wjazd na działkę szer 5m x 38m = 190m2
Działka ma wymiary 29 x 24 = 700m2
Dz 26/1 obręb 30911

Wszelkie media (woda, kanalizacja, gaz, prąd) droga dojazdowa jest utwardzona.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego reguluje i określa zasady inwestycji:
1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi;
2) możliwość realizacji funkcji mieszkaniowej i usługowej jako współistniejących lub
samodzielnych na działce budowlanej;
3) zakaz lokalizacji szpitali i domów opieki społecznej oraz usług związanych ze stałym
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, z zastrzeżeniem pkt 4;
4) możliwość lokalizacji usług związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i
młodzieży, przy czym powierzchnia użytkowa pomieszczeń z nimi związanych nie
może przekraczać 40% łącznej powierzchni użytkowej budynków usługowych
zlokalizowanych na działce budowlanej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu:
1) ustala się formę zabudowy:
a) budynki mieszkalne wolnostojące lub bliźniacze,
b) budynki usługowe wolnostojące;
2) ustala się maksymalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki budowlanej – 0,4;
3) ustala się intensywność zabudowy:
a) maksymalna – 0,8,
b) minimalna – 0,1;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 30%;
5) ustala się maksymalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych i
usługowych – 2; dopuszcza się trzecią kondygnację nadziemną realizowaną wyłącznie
jako poddasze użytkowe;
6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy – 11,0 m;
7) ustala się geometrię dachów – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym
układzie odpowiadających sobie połaci dachowych i nachyleniu 20° – 40° lub dachy o
spadku nieprzekraczającym 12°

Wokół przedszkola, szkoły podstawowe, liczne sklepy, infrastruktura miejska, doskonała komunikacja autobusowa oraz SKM.

Zapytaj o tę ofertę

Paweł Górski |

Real Estate Advisor

Zobacz inne oferty

Sprzedaż

Warszawa

1112.00 m2

1112.00 m2

1 590 000

pln

Sprzedaż

Warszawa

163.00 m2

405.00 m2

4

2001

1 390 000

pln

Sprzedaż

Warszawa

64.00 m2

2

1

1950

1 472 000

pln

Sprzedaż

Warszawa

3948.00 m2

3 950 000

pln

Sprzedaż

Warszawa

1800.00 m2

1 690 000

pln

Sprzedaż

Józefów

1637.00 m2

1 790 000

pln

Sprzedaż

Warszawa

1692.00 m2

2 100 000

pln

Sprzedaż

Warszawa

347.00 m2

1150.00 m2

6

2022

2 850 000

pln

Sprzedaż

Warszawa

140.00 m2

1112.00 m2

4

1 590 000

pln

Sprzedaż

Warszawa

140.00 m2

1112.00 m2

1 590 000

pln

Sprzedaż

Józefów

948.00 m2

1 137 000

pln

Sprzedaż

Warszawa

920.00 m2

945 000

pln

Sprzedaż

Warszawa

1700.00 m2

1 450 000

pln

Sprzedaż

Warszawa

120.00 m2

299.00 m2

5

1954

2 550 000

pln

Sprzedaż

Warszawa

202.00 m2

343.00 m2

4

1

2022

1 790 000

pln

Więcej o nieruchomości: